Helgeland Invest AS er et av Nord-Norges største  investeringsselskap med en bokført
egenkapital på mer enn MNOK 350.

Image

Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap på Helgeland, som er en aktiv eier med finansiell styrke og solid kompetanse. Selskapet søker å bidra til økt verdiskapning i bedriftene gjennom sitt eierskap. Selskapet søker fortrinnsvis muligheter i sitt nærområde, Helgelandsregionen, hvor selskapets nettverk og investeringserfaringer er tyngstAKSJONÆRER


HELGELAND
SPAREBANK
48,3 %

RANA

HELGELANDSKRAFT

13,3 %

VEFSN

RANA
KOMMUNE
8,6 %

RANA

SPAREBANKSTIFTELSEN

HELGELAND
3,7 %

RANA

MELAND EIENDOM

3,4 %

LURØY

ANDRE

22,9 %Totalt 99 aksjonærer.

Selskapets aksjonærliste er tilgjengelig ved henvendelse til selskapet.

50%

av vårt resultat
betales normalt
ut som utbytte