Helgeland Invest AS er et investeringsselskap lokalisert på Helgeland i Nordland, stiftet i 2011 som et resultat av en fusjon mellom ROI Invest AS og Helgeland Vekst AS

Image

Helgeland Invest AS har betydelige eierinteresser i virksomheter innen havbruk/sjømat, eiendom/infrastruktur og oljerelatert virksomhet i sin portefølje.


VI TILBYR:KOMPETANSE

Forretningsmessig og strategisk kompetanse, og et system som sikrer profesjonalisering og struktur.


NETTVERK

Vår lokale forankring og nyttige nettverk gjør at vi får ting til å skje.


TID

Vi har et tidsperspektiv som skaper rom og trygghet for at de beste prosjektene får gode vekstvilkår


KAPITAL

Vår  finansielle styrke åpner
muligheter for vekst og god
avkastning.

Helgeland Invest AS søker på profesjonelt grunnlag meravkastning gjennom investeringer i bedrifter og virksomheter. Selskapet skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest AS.