Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap på Helgeland, som er en aktiv eier med finansiell styrke og solid kompetanse. Selskapet søker å bidra til økt verdiskapning i bedriftene gjennom sitt eierskap. Selskapet søker fortrinnsvis muligheter i sitt nærområde, Nordland, hvor selskapets nettverk og investeringserfaringer er tyngst.

AKSJONÆRER


83,75%
8,56%
3,11%
1,84%
0,92%
1,82%
GJELSTEN HOLDING AS
RANA KOMMUNE
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
BOREAL SJØ AS
ANDRE
OSLO
RANA
NORDLAND
Totalt 38 aksjonærer
Selskapets aksjonærliste er tilgjengelig ved henvendelse til selskapet.
Selskapets skal normalt utbetale et utbytte på inntil 70 % av resultatet inntil MNOK 50 og 30% av resultatet over MNOK 50.

NØKKELTALL

i millioner kroner

Rapporter

Rapporter