Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap på Helgeland, som er en aktiv eier med finansiell styrke og solid kompetanse. Selskapet søker å bidra til økt verdiskapning i bedriftene gjennom sitt eierskap. Selskapet søker fortrinnsvis muligheter i sitt nærområde, Helgelandsregionen, hvor selskapets nettverk og investeringserfaringer er tyngst.

AKSJONÆRER


48,3%
13,3%
8,6%
3,7%
3,4%
22,9%
HELGELAND SPAREBANK
HELGELAND KRAFT
RANA KOMMUNE
SPAREBANKSTIFTELSEN
MELAND EIENDOM
ANDRE
RANA
VEFSN
RANA
RANA
LURØY
Totalt 97 aksjonærer
Selskapets aksjonærliste er tilgjengelig ved henvendelse til selskapet.
50%
av vårt resultat betales normalt ut som utbytte.

NØKKELTALL

i millioner kroner

Rapporter