Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å investere i foretak,
fortrinnsvis i Helgelands-regionen,
samt bidra med relaterte tjenester i denne forbindelse.

VI TILBYR:

Helgeland Invest AS søker på profesjonelt grunnlag meravkastning gjennom investeringer i bedrifter og virksomheter. Selskapet skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest AS.