Helgeland Invest AS er et aktivt investeringsselskap lokalisert i Mo i Rana. Selskapet har en tung portefølje innen sjømat og industri, og søker investeringer i bærekraftige og fremtidsrettede vekst- og teknologibedrifter i Nord-Norge.

Helgeland Invest AS skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest AS. Selskapet har 38 aksjonærer hvorav Gjelsten Holding AS er majoritetseier med 83,75 % eierskap.

Les mer på våre nettsider www.helgelandinvest.no.


Helgeland Invest søker en investeringsanalytiker som kan jobbe tett sammen med daglig leder for å nå selskapets uttalte mål.

Den rette kandidaten for oss har:

 • Mastergrad innen finans, økonomi, teknologi og/eller forretningsutvikling.
 • Nysgjerrig, modig og nytenkende.
 • God til å jobbe selvstendig og i team.
 • Evne til å kommunisere og gjøre seg forstått på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Du blir sentral i analyser av nye potensielle investeringer, samt oppfølging av eksisterende portefølje.
 • Bistå i daglig drift og videreutvikling av selskapet.
 • Nettverksbygging.
 • Noe reising må påregnes.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte ansvar- og arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig- og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes som PDF til post@helgelandinvest.no innen 12. april 2023.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til Håkon Stanghelle; +47 975 20 469, haakon@helgelandinvest.no